Fietsen

De fiets is op de korte afstand het snelste verplaatsingsmiddel en dus helemaal op maat van de stad. Met de fiets heb je geen last van parkeer- of filestress en je houdt er je conditie mee op peil.

De stad Oudenaarde investeerde de voorbije jaren fors in nieuwe fietspaden om er voor te zorgen dat de stad veilig bereikbaar is voor fietsers. Intussen beschikt de stad Oudenaarde over een uitgebreid netwerk van fietspaden en fietsroutes en ook in de toekomst wordt dit netwerk verder uitgebreid.

Via deze link kan je een pfd van de fietskaart van Oudenaarde downloaden. de kaart kan ook gratis afgehaald worden in het administratief centrum en de toeristische dienst.

De stad streeft naar zoveel mogelijk autovrije of autoluwe routes. Op drukke wegen is het streefdoel om vrijliggende fietspaden te voorzien. Binnen een zone 30 geldt het principe van gemengd verkeer en worden geen aparte fietspaden voorzien.

Het stadsbestuur moedigt ook het eigen personeel aan om zoveel mogelijk de fiets te gebruiken om naar het werk te komen. Fietsende werknemers krijgen een fietsvergoeding per gefietste kilometer en aan het administratief centrum werden kwalitatieve stallingen voorzien.
 

Waar kan je je fiets kwijt?

Op verschillende plaatsen in het centrum zijn stallingen voorzien. Aan het stadhuis, de bibliotheek, in de winkelstraten, de Kleine Markt, het centrum Ronde van Vlaanderen. Je kan er gratis en veilig je fiets kwijt.
 

Fietspunt

In Oudenaarde vind je een fietspunt aan het stationsplein, in het gebouwtje rechts naast het oude stationsgebouw.

Fietspunten stimuleren het gebruik van de fiets in combinatie met openbaar vervoer door in de directe omgeving van stations fietsdiensten aan te bieden.
Medewerkers van het fietspunt houden toezicht op de fietsenstallingen aan het station en doen kleine herstellingen aan je fiets zodat je na fietspech toch nog thuisgeraakt.
Daarnaast staan ze ook in voor het opruimen van het zwerfvuil in de omgeving van het station en onderhouden ze de Blue Bikes die sinds eind mei aan het station kunnen gehuurd worden.
Fietspunten worden uitgebaat door ondernemingen uit de sociale economie, die werken met kansengroepen zoals laaggeschoolden of langdurig werklozen. Drie keer winst dus: winst voor de fietsers, winst voor de kansengroepen en winst voor de maatschappij!

Het fietspunt wordt opengehouden door Groep Intro.
Het fietspunt is elke werkdag open  van 7 uur tot 10 uur en van 16 uur tot 19 uur.
 

BLUE-BIKE

Sinds 30 mei 2016 kan je ook aan het station van Oudenaarde een Blue-bike fiets ontlenen. Voor € 1,15 per dag kan je over een goed onderhouden en stevige fiets beschikken die je van aan het station snel brengt tot waar je moet zijn. Meer info en lidmaatschap (€ 12 per jaar) via www.blue-bike.be
 

Elektrische fietsen

Aan het administratief centrum Maagdendale (Tussenmuren 17) zijn oplaadpunten voor elektrische fietsen ter beschikking.