Toelating plaatsen veldkanon

Veldkanon

Wat

Land- en tuinbouwers die hun gewassen of vruchten willen beschermen tegen vogels door het gebruik van een veldkanon, moeten daarvoor een aanvraag indienen bij de milieudienst.

De vergunning wordt verleend onder de voorwaarden van het politiereglement.

Voorwaarden

Bij de vergunning wordt aan het veldkanon een nummer toegekend. Het meegestuurde label moet aan het veldkanon bevestigd worden om controle door de bevoegde diensten mogelijk te maken. Veldkanonnen zonder label worden als niet-vergund beschouwd.

Procedure

De aanvraag gebeurt door indiening van het ingevulde formulier en een situeringsplan.

Neem hiervoor contact op met de milieudienst via milieu@oudenaarde.be of 055 33 51 60