Stickers geen reclame

Krijg je graag de gratis regionale kranten maar heb je een hekel aan reclame?
Of wil je afval vermijden en krijg je liever totaal geen ongeadresseerde post in de brievenbus?
Dat kan, indien je een JA/NEE of NEE/NEE sticker op jouw brievenbus kleeft.
In overleg met de distributiesector werden stickers ontwikkeld met een duidelijke boodschap voor de bedelers.

Door overal in Vlaanderen dezelfde stickers te gebruiken wordt het voor de bedelers makkelijker om uw wensen te respecteren. De stickers zijn gratis te verkrijgen aan de onthaalbalie van het Administratief Centrum Maagdendale.
Je kan ook een mailtje sturen naar milieu@oudenaarde.be en dan bezorgen zij jou per post een sticker. Vermeld zeker jouw adres en welke sticker je wenst (JA/NEE of NEE/NEE).