Aanvraagformulier OK-PAS 2023

 

Identificatiegegevens

 

-----------------------------

Samenstelling van het gezin

Voeg hieronder je gezinsleden toe.

NaamRijksregisternummerSchoolCo-ouderschap?Verwijder een rij
Voeg het attest co-ouderschap stad Oudenaarde toe bij de documenten bij de laatste stap van dit formulier.

 

-----------------------------

Inkomen en huisvesting

 

Inkomen
Maandelijks bedrag netto-inkomen
Huisvesting

 

-----------------------------

Verklaring op eer

 

-----------------------------

Verkrijgen van OK-pas

 

-----------------------------

Voeg hieronder je documenten toe

Toe te voegen documenten:

  • Inkomstenbewijzen van alle meerderjarige gezinsleden van de laatste drie maanden
  • Indien IGO: attest IGO
  • Bewijs betaling hypothecaire lening of huishuur (bankrekeninguittreksel)
  • Indien co-ouderschap, attest co-ouderschap gemeente
  • Kopie bankkaart

Voeg minstens twee bijlages toe hieronder. In totaal kun je maximaal 8 bijlages toevoegen.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 30 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png bmp pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 30 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png bmp pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 30 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png bmp pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 30 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png bmp pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 30 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png bmp pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 30 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png bmp pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 30 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png bmp pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 30 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png bmp pdf doc docx.