Infrastructuur

Na het ‘voorbeeldproject’ van de nieuwe muziekacademie, werden ook in de nieuwe Zwem.Com energiebesparende technieken (oa warmterecuperatie) voorzien en wordt de Sporthal gerenoveerd met aandacht voor energiezuinigheid en hernieuwbare energie. Hiervoor werd een haalbaarheidsstudie opgemaakt door een extern bureau. Op het dak komen zonnepanelen (250 m²). Er werd voor LED-verlichting gekozen. Al het regenwater wordt opgevangen in 4 putten van 10.000 l die de toiletten voorzien van spoelwater.