Sociale huisvesting

De Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen is ontstaan uit drie andere huisvestingsmaatschappijen die zich op 17 juni 1999 ontbonden hebben: Eigen Haard, Elk Gezin een Dak en Gewestelijke Bouwmaatschappij der Vlaamse Ardennen. De nieuwe maatschappij streeft de doelstellingen uit de Vlaamse Wooncode na:

  • de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden te verbeteren, inzonderheid van de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden, door te zorgen voor een voldoende aanbod van sociale huurwoningen en koopwoningen, eventueel met inbegrip van gemeenschappelijke voorzieningen, met aandacht voor integratie in de lokale woonstructuur.
  • Bij te dragen tot de herwaardering van het woningbestand, door geschikte of ongeschikte gebouwen te renoveren, te verbeteren en aan te passen of ze zo nodig te slopen en te vervangen.
  • Een doelgericht sociaal grond- en pandenbeleid te voeren voor de realisatie van sociale woonprojecten en de terbeschikkingstelling van percelen in sociale verkavelingen.
     

Sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen
Sint-Jozefsplein 18
9700 Oudenaarde
T  055 31 62 14
F  055 31 39 15
E  info@shmvlaamseardennen.be