Wegwijzer plaatsen

Aanvraag tot plaatsen van wegwijzers

Wat

Het indienen van een aanvraag tot het plaatsen van wegwijzers kan voor:
- openbare etablissementen of voorzieningen van algemeen belang
- industrieterreinen
- bedrijven
- sport- en recreatieruimten
- toeristische bezienswaardigheden
- horecabedrijven en verblijfsaccommodaties buiten de bebouwde kom

Voorwaarden

Voor het toekennen van de vergunning wordt het federaal reglementair kader gevolgd. Enkel indien de aanvraag binnen dit kader valt wordt de vraag voorgelegd aan het College .

De aanvrager is bereid de productiekosten van de signalisatie op zich te nemen.

Procedure

Stap 1: Indienen aanvraag

Een aanvraag dient schriftelijk te worden ingediend door middel van een motiveringsnota en situeringsplan.

 

Stap 2: Aanvraag toetsen aan het reglementair kader

De verantwoordelijke onderzoekt of de aanvraag past binnen het wettelijk kader voor het plaatsen van signalisatie op de openbare weg. Indien de aanvraag niet conform is aan het reglementair kader wordt de aanvrager via brief op de hoogte gebracht dat de aanvraag niet conform is en dat dus niet kan worden ingegaan op de vraag tot voorzien van signalisatie.

Indien de aanvraag wel conform is, wordt het akkoord van de aanvrager gevraagd wat betreft het opschrift, het aantal bewegwijzeringsborden en de kostprijs.

 

Stap 3: Aanvraag is conform

De aanvraag wordt geagendeerd op het College van Burgemeester en Schepenen.

 

Indien door het College van Burgemeester en Schepenen een vergunning wordt afgeleverd wordt de bestelling van de signalisatie geplaatst bij de vaste signalisatiefirma.

 

De factuur wordt door de signalisatiefirma rechtstreeks naar de aanvrager gestuurd. Na betaling volgt de productie en de levering van de borden bij de technische dienst van de stad.

 

De technische dienst van de stad plaatst de borden en deelt de uitvoering mee aan de dossierbehandelaar. De gemeenschapswacht controleert de uitvoering.

 

De vergunning wordt naar de aanvrager per post opgestuurd.

Wat Meebrengen

Motiveringsnota en situeringsplan.

Bedrag

De prijs is afhankelijk van het aantal letters, er is een minimumtarief van € 60 per wegwijzer.

Regelgeving

Wegcode.

Ministerieel besluit 1/2/1991