Stedenbouwkundige inlichting

Stedenbouwkundige inlichting

Wat

Met vragen over wat je wel en niet mag doen bij bouwen of verbouwen ga je naar het loket Omgeving (op afspraak). 

Je komt er te weten of je de geplande werken met een omgevingsvergunning moet uitvoeren of dat een melding volstaat of dat je kan genieten van een vrijstelling.

Wie een complexer bouwproject plant en vooraf wil weten of het kans maakt om vergund te worden, kan een afspraak maken met de omgevingsambtenaar. Een voorbespreking zal de vergunningsprocedure vlotter doen verlopen.

Voorwaarden

Om te kunnen bepalen welke voorschriften er van toepassing zijn en of je project voor vergunning vatbaar is, hebben wij zo veel mogelijk informatie nodig van het pand, maar ook van de naastgelegen panden en van de directe omgeving. Hoe meer documentatie hoe gedetailleerder het advies.

Procedure
  • Voor kleinere projecten:

Je komt naar het loket ruimtelijke ordening, gelijkvloers (rechts).

een afspraak kan online gemaakt via de website van de stad Oudenaarde (www.oudenaarde.be).

  • Voor grotere projecten:

Maak een afspraak met een omgevingsambtenaar.

Wat Meebrengen
  • Kadastrale gegevens en adres
  • Enkele foto's die een beeld geven van het perceel en de aanpalende gebouwen of van de onmiddellijke omgeving bij vrijstaande volumes;
  • Plan/tekening van de bestaande toestand, plan/tekening van de gewenste toestand. Zo wordt het duidelijk welke werken gepland zijn en voor welke werken, handelingen of wijzigingen, die eventueel reeds werden uitgevoerd of voortgezet, een omgevingsvergunning nodig is. De plannen/tekeningen bevatten de afmetingen en hoogte van de lokalen en hun functie. Belangrijk is ook de totale diepte van het perceel;
  • Een volume studie, waarbij de aansluiting met aanpalende panden belangrijk zijn;
Bedrag

Gratis.