Omgevingsvergunning

Vanaf 1 januari 2018 worden de bestaande procedures voor stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en milieuvergunningen in alle Vlaamse steden en gemeenten vervangen door één gezamenlijke procedure; de zogenaamde ‘omgevingsvergunning’.  

Vroeger werden de verschillende aanvragen door twee afzonderlijke diensten behandeld en moest je in sommige gevallen zowel bij de dienst ruimtelijke ordening als bij de milieudienst een vergunning aanvragen. Voortaan kunnen alle vergunningsaanvragen worden ingediend bij één loket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde wordt georganiseerd en zowel de stedenbouwkundige als de milieuaspecten van het project gezamenlijk worden beoordeeld.
Dat is efficiënter, bespaart tijd, zorgt voor duidelijkere beslissingen en biedt meer rechtszekerheid!

Met de omgevingsvergunning zullen ook de procedures en aanvraagformulieren grondig wijzigen: een ideale gelegenheid voor de stad Oudenaarde om zo veel als mogelijk digitaal te gaan werken.
Architecten en milieudeskundigen zijn sowieso verplicht hun dossiers digitaal in te dienen via het ‘omgevingsloket’, het online uitwisselingsplatform van de Vlaamse overheid.
Als stadsbestuur willen we ook onze inwoners aanmoedigen hun aanvragen voor handelingen zònder architect digitaal in te dienen via dit omgevingsloket. Dit kan online, maar ook op afspraak aan het loket van de dienst ruimtelijke ordening in ons  administratief centrum; een medewerker helpt jou hier graag bij!

Meer informatie over de omgevingsvergunning kan je terugvinden op de website van de Vlaamse overheid.
Je kan ook steeds terecht bij onze milieudienst of bij de dienst Ruimtelijke Ordening.

Formulieren