Grachten: aanvraag overwelving

Overwelven grachten

Wat

In het kader van het integraal waterbeleid moeten grachten maximaal openblijven en zelfs geherwaardeerd worden. Volgens het gemeentelijk reglement kan een gracht maar over een maximale lengte van 5 meter overwelfd worden. Daarenboven worden dergelijke werken enkel uitgevoerd door een aannemer door de stad aangesteld en zijn werken in eigen regie niet toegelaten.

Procedure

Bij je aanvraag voeg je een schets + foto met aanduiding van de ligging van het perceel en aanduiding van de overwelving.

Wanneer je aanvraag ontvankelijk is, ontvang je van de stad een brief met de offerte en de verder te volgen procedure nl. je bevestigt schriftelijk je akkoord en stort de geraamde kostprijs op het rekeningnummer van de stad. Vervolgens geeft de stad aan de bevoegde aannemer de opdracht om de werken uit te voeren en ontvang je na volledige uitvoering van de werken een definitieve afrekening.

Bedrag

Alle kosten zijn voor jou.

Uitzonderingen

Is de gracht gelegen langs een gewestweg dan bezorgen wij je gegevens aan het Vlaamse Gewest (Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen) die je hiervoor een vergunning moet afleveren waarvoor je een retributie betaalt.

Regelgeving

- Integraal waterbeleid - www.integraalwaterbeleid.be.

- Gemeentelijk reglement betreffende het overwelven van baangrachten.