Grachten: aanvraag overwelving

Overwelven grachten

Wat

In het kader van het integraal waterbeleid moeten grachten maximaal openblijven en zelfs geherwaardeerd worden. Volgens het gemeentelijk reglement kan een gracht maar over een maximale lengte van 5 meter overwelfd worden. Daarenboven worden dergelijke werken enkel uitgevoerd door een aannemer door de stad aangesteld en zijn werken in eigen regie niet toegelaten.

Procedure

Bij je aanvraag voeg je een schets met aanduiding van de ligging van het perceel en aanduiding van de overwelving.

Wanneer je aanvraag ontvankelijk is, ontvang je van de aannemer die door de stad is aangesteld om het werk uit te voeren, een offerte. Je bevestigt schriftelijk je akkoord aan de aannemer en stort de helft van de geraamde kostprijs op zijn rekening. Vervolgens voert de aannemer de werken uit en ontvang je de definitieve afrekening.

Bedrag

Alle kosten zijn voor jou.

Uitzonderingen

Is de gracht gelegen langs een gewestweg dan bezorgen wij je gegevens aan het Vlaamse Gewest (Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen) die je hiervoor een vergunning moet afleveren waarvoor je een retributie betaalt.

Regelgeving

- Integraal waterbeleid - www.integraalwaterbeleid.be.

- Gemeentelijk reglement van 26/01/2004 betreffende het overwelven van baangrachten.