Stedenbouwkundige verordeningen

Stedenbouwkundige verordeningen

Wat

Stedenbouwkundige verordeningen leggen een aantal stedenbouwkundige regels vast voor het grondgebied of voor een deel ervan.

Er bestaan gewestelijke, provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen.

Volgende stedenbouwkundige verordeningen gelden voor de stad Oudenaarde:

Via de links onderaan deze pagina vind je ook de:

  • Openbare werken, verordening op de aanleg door particulieren
  • Stedenbouwkundige verordening inzake het vaststellen van een lijst van de BPAs, RUPs en verkavelingsvergunningen, waarbinnen de handelingen en werken die vrijgesteld zijn de vergunningsplicht niet worden beschouwd als strijdig met de voorschriften
  • Stedenbouwkundige verordening detailhandel