Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)?

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) wordt opgemaakt in uitvoering van het ruimtelijk structuurplan. Het is een grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied of welke gebieden het plan van toepassing is, met de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de inrichting en/of het beheer…
 

Drie bestuursniveaus?

1.
De gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, voor een deel of delen van het grondgebied van het gewest;

2.
De provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen, voor een deel of delen van het grondgebied van de provincie;

3.
De gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, voor een deel van de gemeente: zie "Geoloket Bouwvoorschriften"