Omgevingsloket

Elke burger of architect kan een stedenbouwkundige aanvraag of melding indienen via het omgevingsloket.
De digitaal ingediende aanvragen die in openbaar onderzoek liggen, kunnen hier geraadpleegd worden en de digitaal ingediende dossiers kunnen opgevolgd worden.