Politieraad & -college

Politieraad

In meergemeentenzones oefent de politieraad de bevoegdheden van de gemeenteraad uit over de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps.

Het aantal leden van de politieraad wordt bepaald op basis van het aantal inwoners in de meergemeentenzone. De politieraad wordt evenredig samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de verschillende gemeenten die samen de politiezone vormen, en dit op basis van hun respectievelijke bevolkingscijfers.

De burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van de meergemeentenzone zijn van rechtswege lid van de politieraad en worden niet meegeteld in het aantal leden dat wordt bepaald op basis van het bevolkingsaantal.
 

Politiecollege

Het politiecollege kan beschouwd worden als het dagelijks bestuur van de politiezone en oefent de bevoegdheden uit van het college van burgemeester en schepenen en die van de burgemeester inzake de organisatie en beheer van het lokaal politiekorps.

Het politiecollege is samengesteld uit de burgemeesters van de verschillende gemeenten die de meergemeentenzone vormen, samen met de korpschef en de (politie-)secretaris.