BIN / Buurtinformatienetwerk Vlaamse Ardennen

Wil jij als burger zelf meewerken aan een veilige wijk? Dat kan! In heel wat steden en gemeenten zijn de afgelopen jaren buurtinformatienetwerken of BIN’s opgestart en die bewijzen zeker hun nut. Ook in onze stad zijn er verschillende BIN’s.

Help woninginbraken voorkomen

Aan een woninginbraak gaat er vaak een hele voorbereiding vooraf. In deze fase kunnen bepaalde handelingen door buurtbewoners opgemerkt worden als verdacht. Het is belangrijk dat zowel de politie als de burgers dan heel snel verwittigd worden, zo kan er soms een reeks inbraken in de loop van één nacht voorkomen worden.

Hierin is er een belangrijke rol weggelegd voor de Buurtinformatienetwerk, afgekort de BINs. De politie kan niet overal tegelijk zijn en daarom zijn de BIN's hun ogen. Bewoners zijn trouwens het best geplaatst om abnormale bewegingen in hun vertrouwde buurt op te merken. Bovendien zorgt een BIN ervoor dat de solidariteit en samenhorigheidsgevoel binnen een buurt groeit.

Het lidmaatschap van het BIN is gratis, dankzij financiële ondersteuning van de stad.

Hoe werkt een BIN?

  1. Je merkt iets abnormaals op of er is iets gebeurd. Bel het noodnummer! 
  2. De politiedienst evalueert de informatie en neemt de nodige maatregelen. 
  3. De politie oordeelt of het zinvol is een BIN-bericht te versturen naar de leden van het netwerk. 
  4. Het bericht wordt telefonisch verspreid aan alle leden via het systeem van Alarm-Tilt. 
  5. De informatie wordt vlug en doeltreffend verspreid en nodigt uit tot preventie, waakzaamheid of opmerkzaamheid. Een BIN is uiteraard geen organisatie die patrouilles, interventies of andere politionele taken op zich neemt.

Interesse?

Neem contact op met een van de onderstaande coördinatoren:

Of schrijf je in via politiezone Vlaamse Ardennen:

 

Foto © Pixabay