Trage wegen

Een bospad, een veldweg, een doorsteekje in een nieuwe wijk... Overal vind je trage wegen. Fietsers en wandelaars, landbouwers en natuurliefhebbers weten ze vermoedelijk wel te vinden, maar de stad Oudenaarde n het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw (RLVA) willen onze trage wegen de aandacht geven die ze verdienen. Dit gebeurt in fasen met als einddoel de opmaak van een Trage Wegenplan voor ons volledige grondgebied.

Eine – Heurne – Mullem – Mater – nederename – welden

In een eerste fase gingen vrijwilligers op pad om alle trage wegen in deze deelgemeenten te inventariseren. Een behoorlijke klus. De trage wegenplannen werden op de gemeenteraad goedgekeurd op 29 juni 2020. De stadsdiensten gingen vanaf dan aan de slag met de uitvoer ervan. 

Bepaalde acties zijn realiseerbaar op korte termijn, andere zullen dan weer iets meer tijd in beslag nemen. De stad voorziet jaarlijks een budget van 70.000 euro om trage wegen herop te waarderen, te onderhouden, (deels) heraan te leggen of te verleggen. Soms is er niet meer nodig dan een onderhoudsbeurt, maar vaak moeten er ook infrastructuurwerken gebeuren. Dat kost dan wat meer tijd en investering. 

bevere – oudenaarde centrum – ename – edelare – volkegem – leupegem – melden

In een tweede fase werd dezelfde oefening gemaakt voor de deelgemeenten Bevere, Oudenaarde centrum, Ename, Edelare, Volkegem, Leupegem en Melden. Eerst is er een inventarisatieperiode van alle trage wegen in het gebied, waarna alle verzamelde info wordt verwerkt in een evaluatiekaart en fotologboek. Nadien krijgt iedereen de kans om aan de hand van de evaluatiebundel te reageren en voorstellen te doen voor deze trage wegen op een werkgroepvergadering. Het verdere procesverloop zal afhankelijk zijn van de geldende coronamaatregelen.

In samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen en Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen. Met vragen kan je terecht bij het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen via 055 20 72 65 of bij de dienst mobiliteit op mobiliteit@oudenaarde.be.