Trage wegen

Een bospad, een veldweg, een doorsteekje in een nieuwe wijk... Trage wegen vind je overal. Fietsers en wandelaars, landbouwers en natuurliefhebbers weten ze zeker te vinden. Toch verdienen heel wat trage wegen in onze stad meer aandacht. Daar wil de stad Oudenaarde samen met Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw (RLVA) werk van maken. Hiervoor gaan we gefaseerd te werk met als einddoel de opmaak van een Trage Wegenplan voor ons volledige grondgebied.

In een eerste stap gingen vrijwilligers op pad om alle trage wegen in Eine, Heurne, Mullem, Mater, Nederename en Welden te inventariseren. Dat was een hele klus!

Op 29 juni 2020 keurde de gemeenteraad de trage wegenplannen voor deze deelgemeenten goed. Hiermee gaan de stadsdiensten verder aan de slag om het plan uit te voeren. Bepaalde acties zullen realiseerbaar zijn op korte termijn, andere zullen dan weer iets meer tijd in beslag nemen. De stad voorziet jaarlijks een budget van 70.000 euro om trage wegen herop te waarderen, te onderhouden, (deels) heraan te leggen of te verleggen. Soms is er niet meer nodig dan een onderhoudsbeurt, maar vaak moeten er ook infrastructuurwerken gebeuren. Dat kost dan wat meer tijd en investering. 

In een tweede stap werd dezelfde oefening gemaakt voor de deelgemeenten Bevere, Oudenaarde centrum, Ename, Edelare, Volkegem, Leupegem en Melden. Het begint met een inventarisatieperiode van alle trage wegen in dit gebied. Alle verzamelde info wordt verwerkt in een evaluatiekaart en fotologboek en iedereen krijgt de kans om aan de hand van de evaluatiebundel te reageren en voorstellen te doen over deze trage wegen. Dit gebeurt op een werkgroepvergadering. Het verdere procesverloop zal afhankelijk zijn van de geldende coronamaatregelen.

Voor vragen kan je terecht bij Jonathan Clerckx, medewerker trage wegen bij RLVA via jonathan.clerckx@rlva.be of 055 20 72 65 of bij de dienst mobiliteit op mobiliteit@oudenaarde.be

In samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen en Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen.

Mater - Nederename - Welden

Eine - Heurne - Mullem