Verkeersveiligheid verbeteren met de digitale schoolroutekaart

Samen met de scholen, stad Oudenaarde, Route2School en de provincie Oost-Vlaanderen wordt een digitale schoolroutekaart ontwikkeld die op je computer, tablet of smartphone raadpleegbaar zal zijn.
Met eenvoudige kleurencodes kan je de fietskwaliteit van de bestaande wegen raadplegen en knelpunten worden geïllustreerd met gedetailleerde omschrijvingen én beeldmateriaal.

Om een correcte en zo volledig mogelijke schoolroutekaart en knelpuntenrapport te hebben is het nodig om zoveel mogelijk woon-school routes en knelpunten in kaart te brengen

In de vijf weken na de Krokusvakantie (van 2 maart tot 5 april 2020) vragen we aan scholen, ouders en leerlingen om gegevens te verzamelen.

Daarna zal Route2School de binnengekomen gegevens analyseren en de resultaten bespreken met schooldirectie(s), politie en stad Oudenaarde.

  • Hier vind je een duidelijk stappenplan van Route2School 
  • Op de website van Route2School klik je rechtsboven op de knop Registreren
  • De registratie is eenmalig. Je krijgt een mail met een wachtwoord waarmee je moet inloggen
  • De registratie kan enkel via een computer. Eens geregistreerd kan je gebruik maken van je smartphone via de apps
    • Hier kan je de Android-app downloaden
    • Hier kan je de iOS-app downloaden