Schoolstraat

Schoolstraat

Wat

Wat is een schoolstraat?

Een deel van de straat waar de schoolingang gevestigd is wordt bij het begin en/of het einde van de schooldag een halfuur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De straat is dan enkel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Bewoners en gebruikers van garages gelegen in de schoolstraatzone mogen de schoolstraat uitrijden. Hulpdiensten mogen de schoolstraat in- en uitrijden wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt. Ze zijn er te gast, want ze moeten stapvoets rijden, moeten voorrang verlenen en stoppen voor de voetgangers en de fietsers.

De ingang van de schoolstraat wordt aangekondigd met een nadar met verkeersborden en informatie over de uren. Een begeleider kan bij het hek staan, al is dit niet verplicht.

  

Wat bereik je met een schoolstraat?

Het doel van een schoolstraat is het creëren van een verkeersveilige schoolpoort. De meeste kinderen worden op hetzelfde moment afgezet of opgehaald aan de school. Dit zorgt voor chaotische piekmomenten aan de schoolpoort. Het is vaak die chaos die ervoor zorgt dat ouders er voor kiezen om hun kinderen met de auto naar school te brengen. Ouders vinden het te gevaarlijk om, tussen al die auto’s, hun kind met de fiets of te voet te laten komen.

Met een schoolstraat willen we letterlijk ruimte maken aan de schoolpoort voor fietsers en voetgangers. Door de directe schoolomgeving verkeersveiliger te maken willen we kinderen de kans geven om vroeger (zelfstandig) te voet of met de fiets naar school te gaan.

 

Wat zijn de voordelen?

 • minder conflicten met dubbel of fout geparkeerde auto’s
 • meer ruimte voor voetgangers en fietsers
 • kinderen bewegen meer en doen meer verkeerservaring op
 • zelfstandige verplaatsingen worden gestimuleerd
 • meer contact tussen ouders, leerkrachten, buurtbewoners en plaatselijke handelaars
 • minder fijn stof en uitlaatgassen in de directe schoolomgeving
 • grotere sociale controle op overtreders
Voorwaarden

Welke scholen kunnen een aanvraag doen?

 1. De betrokken school moet een kleuter-, lager- of middelbare school zijn.
 1. De wegcategorisering van de straat moet een lokale weg type III zijn.
  Op een lokale weg type III rijdt idealiter enkel bestemmingsverkeer. Andere wegen van een hogere categorie hebben een ontsluitings- of verbindingsfunctie waardoor we meer verkeer verwachten op deze wegen en het afsluiten voor korte duur niet mogelijk is.
 1. Bij een schoolstraat wordt een stevig engagement gevraagd van de school. Een fysieke afscheiding (vb. nadar) is niet verreist voor de werking, maar wordt wel sterk aanbevolen. Vrijwilligers staan in voor het plaatsen en verwijderen van de nadars.
  Iedereen met vragen over de schoolstraat van de betreffende school moet terecht kunnen voor een antwoord bij de vrijwilligers, leerkrachten of directie.
 1. Er moet een schooltoegang aanwezig zijn in de straat.
  De schoolstraat creëert een autovrije schoolpoort-omgeving.
 1. De straat heeft geen of geen belangrijk doorgaand verkeer en wordt niet bediend door een geregelde dienst voor gemeenschappelijk vervoer of er moet een volwaardige alternatieve route zijn.
 1. Er moet voldoende parkeergelegenheid zijn in de buurt binnen comfortabele loopafstand. Een schoolstraat is geen vrijgeleide voor ouders om elders foutief te parkeren!