Straatparkeren

Het stadsbestuur streeft ernaar om op wandelafstand van het centrum voldoende gratis langparkeerplaatsen aan te bieden. Een snelle boodschap doen? Daarvoor zijn er in het centrum voldoende (betalende) kortparkeerplaatsen ter beschikking.

GRATIS LANG PARKEREN

Er zijn op wandelafstand van het centrum een groot aantal gratis parkeerplaatsen ter beschikking, op parkings aan de Ham (3 min. wandelen), aan de Woeker (5 min. wandelen), langs de Minderbroederstraat (7 min. wandelen), in de Bekstraat (8 min. wandelen) en aan het Administratief Centrum Maagdendale (9 min. wandelen). 

BETALEND KORT PARKEREN

In de meeste centrumstraten betaal je om te mogen parkeren tussen 8.30 uur en 12.30 uur en tussen 14 uur en 18.30 uur. Aan de parkeerautomaat kan je een betalend ticket nemen of als je een snelle boodschap wil doen een gratis ticket voor 15 minuten parkeertijd nemen. Daarnaast kan je ook starttijd registreren via sms/app ‘4411’. Voor de eerste 30 minuten betaal je 0,50 euro, voor 1 uur betaal je 1 euro. De maximum parkeertijd bedraagt in de volledige betalende zone 2 uur.

Een geldig parkeerticket kan je kopen aan de parkeerautomaten of via sms/app ‘4411’.  Het parkeerticket moet zichtbaar achter de voorruit van het voertuig liggen.  Betaalde je via app/sms ‘4411’, dan wordt je ticket digitaal geregistreerd en kan de parkeerwachter dit digitaal opvragen. Wie geen ticket neemt, niet betaalt via app/sms ‘4411’ of langer parkeert dan de toegestane tijd, kan van de parkeerwachter een parkeerretributie van 25 euro per halve dag krijgen die binnen de vijf dagen moet worden betaald.

De verschillende tarieven voor de parkeerterreinen aan het station, zowel aan het Stationsplein als aan de Lindestraat, die eigendom zijn van de NMBS vind je hier.

BLAUWE ZONE

Rond de betalende zone en in de omgeving van het station bevindt zich een blauwe zone. De beperkte parkeertijd van maximum twee uur is geldig van maandag tot zaterdag van 9 uur tot 18 uur, tenzij anders vermeld op de signalisatie. Parkeren in die zone mag alleen als je een reglementaire parkeerschijf plaatst. 

Hoe moet je de parkeerschijf gebruiken?

 • De schijf moet zichtbaar achter de voorruit van je voertuig worden geplaatst.
 • De parkeerschijf moet worden ingesteld op het streepje dat volgt op het tijdstip van aankomst; (bvb. aankomst 9.17 uur, dan mag je de pijl op 9.30 uur plaatsen).
 • Er kan maximum 2 uur worden geparkeerd beginnend vanaf het uur dat staat aangeduid op de parkeerschijf, behalve als plaatselijke signalisatie dat anders aangeeft.

Onder andere volgende situaties kunnen leiden tot een parkeerretributie van 25 euro:

 • Het niet plaatsen van een parkeerschijf in de blauwe zone.
 • Langer parkeren dan de toegestane periode van twee uur. Na de maximale parkeertijd moet je de parkeerplaats verlaten. Je wagen laten staan en de parkeerschijf wijzigen, mag niet. 
 • Het leggen van een niet-reglementaire schijf.
 • Het niet correct instellen van de schijf (bijvoorbeeld de pijl tussen twee streepjes plaatsen).
 • Het leggen van meerdere blauwe schijven in één voertuig.

SHOP & GO

Ter hoogte van de Markt bevinden zich 15 'shop & go'-parkeerplaatsen, die je herkent aan de aanwezige signalisatie. 

Op deze plaatsen mag je maximum 30 minuten gratis parkeren (ook houders van een geldige kaart voor personen met een handicap). Elke dag kan je deze parkeerplaatsen gebruiken van 10 uur tot 12.30 uur en van 14 uur tot 18.30 uur, behalve op donderdagvoormiddag want dan zijn ze voorbehouden voor de wekelijks markt. Op zaterdag kan je ze doorlopend een half uur gebruiken van 10 uur tot 18.30 uur. Op zon- en feestdagen mag je hier onbeperkt in tijd parkeren. 

Je hoeft geen parkeerticket te nemen, noch via sms of app te betalen. De parkeerduur wordt gemeten aan de hand van sensoren in de grond. Zijn de 30 minuten voorbij, krijgt de parkeerwachter een signaal. Hij komt dan ter plaatse en schrijft een parkeerretributie van 25 euro per halve dag uit. 

MOTOREN

 • Motorfietsen mogen op de voetpaden en binnen de bebouwde kom op de verhoogde bermen worden opgesteld, onder voorwaarde dat ze het verkeer van de andere weggebruikers niet hinderen of onveilig te maken. 
 • Motorfietsen vallen niet onder de reglementering van de blauwe zone. In een blauwe zone mogen ze dus onbeperkt parkeren zonder parkeerschijf.
 • In de betalende zone zijn motorrijders wel onderhevig aan het betalen van een parkeerticket. Ook als ze er op voetpaden staan (onder voorwaarde dat ze geen weggebruikers hinderen). Ze moeten het ticket ergens op een goed zichtbare plaats leggen of vasthangen. Een mogelijke oplossing is het ticket in een stevig, doorzichtig hoesje te schuiven.
 • Wanneer meer dan één motorfiets binnen een afgebakend parkeervak bedoeld voor één auto wordt geparkeerd, dan moet voor dat parkeervak slechts één maal betaald worden.

AAN EEN LAADPAAL 

Sinds 1 oktober 2022 mogen er enkel elektrische en hybridewagens geparkeerd staan aan een laadpaal, op voorwaarde dat ze aangesloten zijn aan de paal.