Protesteren 'parkeerboete' (retributie op parkeren)

Vind je dat je onterecht een 'parkeerboete' (parkeerretributie) hebt gekregen? Dan kan je een 'formulier van niet akkoord' indienen.

Procedure

  1. Je vult dit formulier in en bezorgt het ter attentie van de dienst Mobiliteit aan het Administratief Centrum Maagdendale, Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde OF dient je betwisting online in.
  2. ​Jouw bezwaar wordt behandeld door de dienst Mobiliteit.
  3. Het indienen van het formulier is geen garantie op een kwijtschelding van de retributie. Je wordt telefonisch of via mail op de hoogte gebracht van de beslissing. In elk geval is een eventuele kwijtschelding slechts éénmalig.
Opgelet!
  • Deze procedure geldt alleen voor de retributie op het betalend parkeren of op het niet plaatsen van een parkeerschijf.
  • Voor een bezwaar tegen boetes op foutief parkeren moet je je wenden tot de lokale politie.