Parkeervergunning voor zorgverstrekkers

Parkeervergunning in de betalende zone voor (para)medici

Wat

Huisartsen en verpleegkundigen kunnen een parkeerkaart kopen voor de zone betalend parkeren indien ze regelmatig in de zone cliënten moeten bezoeken.

De parkeervergunning is geldig in de volledige betalende zone.

Voorwaarden

De kaarten zijn één jaar geldig.
De aanvrager moet een (para)medisch beroep hebben.

De aanvrager moet regelmatig in de betalende zone cliënten bezoeken.

Procedure

Stap 1: Invullen aanvraagformulier

Dit kan online of aan de balie.

Stap 2: De behandelaar onderzoekt de aanvraag

De behandelaar gaat na of de persoon voldoet aan de voorwaarden.

Indien de gegevens correct zijn wordt de aanvraag geregistreerd in ‘AUTOPERMIT’

Stap 3: Betalen

De aanvrager betaalt via overschrijving of onmiddellijk aan de balie via bancontact.

Stap 4: Mededeling registratie parkeerkaart

De behandelaar deelt mee aan de aanvrager dat de parkeerkaart digitaal wordt geregistreerd. Er worden geen papieren parkeerkaarten uitgereikt.

De parkeerkaarten zijn actief vanaf de eerstvolgende werkdag na registratie. 

Wat Meebrengen

Bankkaart bij aanvraag.
Aantonen van een beroepsactiviteit paramedici (dokter, verpleegster,…).

Bedrag

De kaart kost € 74,40 per jaar.