Parkeervergunning voor zorgverstrekkers

Parkeervergunning in de betalende zone voor (para)medici

Wat

Huisartsen en verpleegkundigen kunnen een parkeerkaart kopen voor de zone betalend parkeren indien ze regelmatig in de zone cliënten moeten bezoeken.

De parkeervergunning is geldig in de volledige betalende zone.

Voorwaarden

De kaarten zijn één jaar geldig.
De aanvrager moet een (para)medisch beroep hebben.

De aanvrager moet regelmatig in de betalende zone cliënten bezoeken.

Procedure

Stap 1: Invullen aanvraagformulier

Dit kan online of aan de balie.

Stap 2: De behandelaar onderzoekt de aanvraag

De behandelaar gaat na of de persoon voldoet aan de voorwaarden.

Indien de gegevens correct zijn wordt de aanvraag geregistreerd in ‘AUTOPERMIT’

Stap 3: Betalen

De aanvrager betaalt via overschrijving of onmiddellijk aan de balie via bancontact.

Stap 4: Mededeling registratie parkeerkaart

De parkeervergunningen worden digitaal geregistreerd. Er worden geen papieren parkeervergunningen uitgereikt.
Bij een aanvraag dient de aanvrager rekening te houden met een verwerking van 5 werkdagen De vergunning wordt aangemaakt na ontvangst van de betaling. De parkeervergunning is actief nadat Dienst Mobiliteit een mail verstuurt met het referentienummer van de parkeervergunning.

Wat Meebrengen

Bankkaart bij aanvraag.
Aantonen van een beroepsactiviteit paramedici (dokter, verpleegster,…).

Bedrag

De kaart kost 74,40 euro per jaar.