Milieuvergunning klasse 3

Omgevingsvergunning IIOA klasse 3

Wat

Een ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA) die volgens Vlarem II ingedeeld wordt in klasse 3, moet gemeld worden aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Vlarem is het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning.

Procedure

De melding gebeurt bij voorkeur digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Een melding kan ook analoog voorbereid worden en gedigitaliseerd worden aan de Balie Omgeving. Maak daarvoor een afspraak.

Wat Meebrengen

Indien je een afspraak hebt om je melding te digitaliseren, breng je het volledig en correct ingevuld meldingsformulier mee, met de nodige bijlagen.

http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/besluit-omgevingsvergunning-bijlagen

Vergeet ook je eID (met pincode!) niet.

Uitzonderingen

 

 

Regelgeving

 

  • Besluit Vlaamse Regering 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en alle wijzigingen van dit besluit
  • Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en alle wijzigingen van dit decreet
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen, en alle wijzigingen van dit besluit