Milieu-aanbod voor scholen

Lenen materiaal milieueducatie

Wat

Educatief materiaal over milieuthema's lenen

Op de milieudienst vind je heel wat uitleenbaar educatief materiaal over verschillende milieuthema's :

  • afval
  • water / lucht / bodem
  • natuur (fauna / flora)
  • algemene natuur- en milieuthema's

De boeken, lespakketten, themakoffers en veldmateriaal kunnen ontleend worden na afspraak met de milieudienst.

Opruimacties

De milieudienst heeft materiaal ter beschikking voor ondersteuning van opruimacties van scholen, verenigingen, wijkcomités e.a., zoals handschoenen, vuilniszakken, fluovestjes en vuiltangen. (Dankzij het project van OVAM 'indevuilbak').

Dit materiaal kan ontleend worden na afspraak met de milieudienst.

Er wordt vooraf afgesproken waar de stadsdiensten het verzamelde zwerfvuil kunnen ophalen.

Voorwaarden

Voor scholen en verenigingen uit Oudenaarde.

Procedure

Je maakt een afspraak met de milieudienst voor de afhaling van het materiaal. Doe dit tijdig zodat alles kan klaargezet worden.

 

Bedrag

Gratis