Doven, dimmen en verledden openbare verlichting

Elke stad of gemeente moet keuzes maken op het gebied van openbare verlichting. De klemtoon ligt daarbij op een energie- en kostenefficiënt beleid waarbij echter ook veel aandacht gaat naar andere factoren zoals bijvoorbeeld veiligheid.

In samenwerking met Fluvius stelde ook Oudenaarde daarom een zogenaamd regiomasterplan openbare verlichting op. In zo’n plan wordt een analyse gemaakt van de effectiviteit, het energieverbruik, de onderhoudskost en de eigenlijke vereisten van de openbare verlichting.

Het basisprincipe is eenvoudig:

  • binnen het kleinstedelijk gebied(*) dimmen we de openbare verlichting tussen 23 en 6 uur.
  • In het buitengebied wordt de verlichting op de ontsluitingswegen tussen de verschillende deelgemeenten gedimd en in de overige straten gedoofd, telkens ook van 23 tot 6 uur.

(*) Kleinstedelijk gebied: Dit is de afbakening van de verstedelijkte kern rond Eine, Bevere, Leupegem, Ename, Nederename en het centrum waar ruimte is voorzien voor wonen, werken, groen, recreatie en andere stedelijke activiteiten. Het doel van de afbakening is aan te geven waar een beleid van groei, concentratie en verdichting gewenst is en welke gebieden gevrijwaard moeten blijven van stedelijke ontwikkelingen.
(zie kaart).

Hierbij zal wel steeds rekening worden gehouden met de specifieke taak van de openbare verlichting. Waar nodig voorzien we maatregelen in functie van de verkeersveiligheid (bijvoorbeeld door het aanbrengen van reflecterende wegmarkeringen).

 

Sinds vorig jaar zijn we bovendien ook gestart met het ‘verledden’ van de openbare verlichting. Hierbij worden over een periode van vijf jaar de traditionele verlichtingstoestellen vervangen door energiezuinige LED-verlichting.

De invoering van het masterplan en het verledden van de openbare verlichting betekenden voor 2018 en 2019 reeds een daling van de CO2-uitstoot met maar liefst 131,7 ton!

Bovendien is er minder lichtpollutie en als kers op de taart zorgen we zo voor een financiële besparing door het dalende energieverbruik en een afname van de onderhoudskosten.

 

Voor vragen of suggesties omtrent het regiomasterplan voor de openbare verlichting, kan u terecht op infrastructuur@oudenaarde.be.