Sensibiliseringsprojecten

Projectsubsidie milieuraad

Projectsubsidie Milieuraad

Wat

De Milieuraad geeft subsidies aan sensibiliseringsprojecten rond milieu en natuur. De subsidie kan aangevraagd worden door verenigingen, organisaties of scholen die zich hoofdzakelijk richten op inwoners van Oudenaarde.

Procedure

De subsidie wordt steeds vooraf aangevraagd.

Bedrag

De subsidie bedraagt maximaal 75% van de kostprijs van het project, met een plafond van € 400,00.