Bomen, hagen en andere KLE's

Kleine landschapselementen of KLE's dragen hun steentje bij aan het meer klimaatbestendig maken van het landschap en verminderen de negatieve effecten van de klimaatverandering. 

 • KLE's zorgen voor biodiversiteit
 • KLE's halen koolstof uit de lucht
 • KLE's remmen regenwater af houden het vast
 • KLE's bieden schaduw aan dieren, zoals paarden en vee
 • KLE's hebben een erosiewerend effect
 • KLE's zorgen voor een gematigd microklimaat
 • KLE's maken het landschap visueel aantrekkelijker
 • ...

Subsidie KLE's

Wat

Het stadsbestuur Oudenaarde keert een subsidie uit voor de aanplant en het onderhoud van kleine landschapselementen (KLE's) zoals hagen, heggen, houtkanten, (knot)bomenrijen, hoogstamboomgaarden en poelen in het landelijk gebied.

Procedure

De aanvraag gebeurt met het voorgeschreven formulier. De uitbetaling gebeurt na controle door een ambtenaar.

Bedrag

Voor het volledige overzicht, raadpleeg het subsidiereglement.

Per aanvrager wordt per jaar maximaal € 250,00 uitgekeerd voor de aanplant van KLE's en maximaal € 250,00 voor onderhoud.

Tip

Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen

 • verleent gratis en vrijblijvend advies
 • organiseert jaarlijks een boomplantactie waarbij je als inwoner van Oudenaarde streekeigen (fruit)bomen, struiken en hagen kan aankopen (lees meer op www.rlva.be, zoekterm 'boomplantactie')
 • contacteren kan via landschapsloket@rlva.be of 055 20 72 65