Herbruikbare luiers

Subsidie voor herbruikbare luiers

Wat

De Milieuraad verleent een subsidie voor de aankoop of huur van herbruikbare luiers voor baby's en kinderen tot 3 jaar.

Procedure

De aanvraag gebeurt door een ouder of voogd en moet ingediend worden voor de 3de verjaardag van het kind. Een kopie van de factuur of aankoopbewijs wordt toegevoegd.

Bedrag

De subsidie bedraagt 75% van het factuurbedrag, met een maximum van € 150,00.
Voor financieel zwakkere aanvragers wordt het plafond opgetrokken tot € 200,00.