Openbare verlichting

Regiomasterplan: dimmen en doven

In samenwerking met Fluvius stelde Oudenaarde in 2019 een regiomasterplan openbare verlichting op. In zo’n plan wordt een analyse gemaakt van de effectiviteit, het energieverbruik, de onderhoudskost en de eigenlijke vereisten van de openbare verlichting.

Concreet bepaalt het regiomasterplan in welke straten de verlichting wordt behouden, gedimd of gedoofd. Daarbij wordt rekening gehouden met de specifieke taak van de openbare verlichting. Tegelijk worden waar nodig maatregelen genomen in functie van de verkeersveiligheid (bijvoorbeeld door het aanbrengen van reflecterende wegmarkeringen).

In Oudenaarde werd ervoor gekozen om de openbare verlichting tussen 23 uur en 6 uur:

 • te dimmen binnen het kleinstedelijk gebied:
  de verstedelijkte kern rond Eine, Bevere, Leupegem, Ename, Nederename en het centrum waar ruimte is voorzien voor wonen, werken, groen, recreatie en andere stedelijke activiteiten (zie kaart)
 • te dimmen in het buitengebied op de ontsluitingswegen
  tussen de verschillende deelgemeenten
 • te doven in de overige straten 
  in het buitengebied

LED-verlichting

In 2018 startte Stad Oudenaarde met het ‘verledden’ van de openbare verlichting. Dit past in haar klimaatdoelstellingen en de ambitie van de Vlaamse regering om volledig te ‘verledden’ tegen 2030. Het is de bedoeling om alle traditionele verlichtingstoestellen (6.560 in totaal).te vervangen door LED-verlichting. Eind juni 2021 bedroeg de verleddingsgraad 84 %.

Voordelen LED-verlichting:
 
 • lager energieverbruik en zo minder energiekosten
 • een lagere CO2-uitstoot
 • een langere levensduur
 • minder onderhoud 
 • minder energieverspilling en lichtvervuiling vanwege de nauwkeurige richtbaarheid

De invoering van het masterplan en het verledden van de openbare verlichting leverden alvast 70 % minder energieverbruik op en 185 ton minder CO2-uitstoot.

Heb je vragen of suggesties rond openbare verlichting?

Neem contact op met infrastructuur@oudenaarde.be.
Problemen met openbare verlichting kan je melden via dit online meldpunt of www.straatlampen.be.