Lokaal Energie- en Klimaatpact

Wat is het

Ook het stadsbestuur van Oudenaarde schaart zich achter het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Daarmee wil Vlaanderen lokale besturen ondersteunen bij de transitie in hun energie- en klimaatbeleid. Enerzijds reikt het concrete doelen aan, anderzijds stelt het financiële middelen ter beschikking. Maakt Oudenaarde een investering, dan bekostigt Vlaanderen hiervan de helft, met een plafond van 110.000 euro.

Doelstellingen

De vooropgestelde doelen zijn door alle deelnemende gemeentes gezamenlijk te behalen tegen 2030. Ze worden onderverdeeld in vier grote thema’s: vergroening, mobiliteit, water/droogte en renovatie en hernieuwbare energie. Elke gemeente kan zelf bepalen waar haar grootste prioriteiten en mogelijkheden liggen.

Oudenaarde zal voornamelijk inzetten op:

  • meer vergroening en onthardingsprojecten
  • bijkomende ondersteuning voor inwoners krijgen bij renovatieprojecten en de installatie van een hernieuwbare energiebron
  • duurzame mobiliteit 

Wat voorafging

Het stadsbestuur zet al jarenlang in op de verduurzaming van de stad. Zo was Oudenaarde in 2015 één van de eerste gemeenten in Oost-Vlaanderen die het Burgemeestersconvenant ondertekenden, een eerste engagement om in Europa gezamenlijk de CO2-uitstoot te verminderen.

De toekomst

Momenteel engageert Oudenaarde zich om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 40 procent terug te dringen tegenover 2011. Om dat te realiseren, stelde het acties op in drie klimaatplannen: een adaptatieplan, een mitigatieplan en een hemelwaterplan. Het Energie- en Klimaatpact vult deze klimaatplannen perfect aan.