Groene energie

Waarom en hoe

Om ervoor te zorgen dat de opwarming van de aarde beperkt blijft tot 2° Celsius, moet de CO2-uitstoot globaal omlaag. En daar kan iedereen zijn/haar steentje toe bijdragen. Gezinnen, bedrijven, scholen, verenigingen, … en zeker ook overheden. Precies daarom zet Oudenaarde in op hernieuwbare, groene energie en de lokale productie ervan. Bijvoorbeeld via zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en biobrandstoffen.

Enkele cijfers en weetjes

  • De stad neemt al 10 jaar 100 % groene stroom af.
  • In september 2021 werd de grootste oppervlakte aan zonnepanelen tot nog toe in gebruik genomen op het dak van het Sociaal Huis en WZC Meerspoort. Met een oppervlakte van 1.334,67 m² en 647 zonnepanelen wekt dit zonnepanelenpark evenveel stroom op als 60 gezinnen op jaarbasis gebruiken. Het gaat om een besparing van 60 ton CO2.
  • Er zijn ook zonnepanelen voorzien op de sporthal, het ex-schoolgebouw aan de Serpentstraat, CC De Woeker, jeugdcentrum Jotie, de assistentiewoningen Leupeheem, WZC Scheldekant, het Sociaal Huis en WZC Meerspoort. Alles samen gaat het om een jaarlijkse besparing van 140 CO2-uitstoot, of zoveel als de gemiddelde jaarlijkse uitstoot van 140 gezinnen. 
  • In 2011-2012 al werden de daken van De Qubus, de technische dienst en de brandweerkazerne voorzien van een photovoltaïsche installatie van in totaal zo’n 980 panelen. Die zorgen voor een geschatte elektriciteitsproductie van maar liefst 234.000 kWp. De stad is geen eigenaar van deze installaties maar verleende recht van opstal. Voor de afname van de zonne-energie in deze gebouwen genieten we van een voordelig tarief. De overtollige productie wordt op het distributienet geïnjecteerd.

DOE JE MEE?

Overweeg je om zelf te investeren in hernieuwbare energie?

Bekijk dan zeker deze duurzame subsidies >