Getuigschrift recht van toegang tot verbetering

Getuigschrift recht van toegang en verbetering

Wat

Ben je ingeschreven in het rijksregister (of wettelijke vertegenwoordiger) dan heb je het recht op mededeling van informatiegegevens uit dat rijksregister. 

Zijn je gegevens onnauwkeurig, onvolledig of onjuist, dan heb je het recht om deze te laten verbeteren.

Je moet de nodige bewijsstukken voorleggen om een verbetering te doen. (uittreksel uit of afschrift van een akte van de burgerlijke stand, eensluidend verklaard afschrift van een vonnis of een arrest, ...).

Voorwaarden

Iedere persoon ingeschreven of vermeld in het rijksregister, wettelijke vertegenwoordiger of bijzonder gemachtigde, kan info opvragen uit dit register of gegevens laten verbeteren.

Procedure
  • Je dient een schriftelijke aanvraag in, gedagtekend en ondertekend;
  • Op de aanvraag moet je de identiteit van de aanvrager of vertegenwoordiger vermelden;
  • Je dient je aanvraag in bij de dienst bevolking.

Je kan je persoonlijk dossier zelf inkijken via de beveiligde website van het rijksregister "Mijn Dossier", als je beschikt over een kaartlezer voor de elektronische identiteitskaart én je pincode.

Wat Meebrengen

Identiteitskaart of vervangend attest

Bedrag

gratis

Regelgeving

KB 16.07.1992 (Belgisch Staatsblad 15.08.1992)