Eensluidend verklaren

Eensluidend verklaren

Wat

Een voor eensluidend verklaarde kopie is een kopie van een origineel document dat door het stadsbestuur gecontroleerd wordt op de echtheid. De ambtenaar kijkt na of de kopie identiek hetzelfde is als het origineel en plaatst er een stempel op. Daardoor krijgt de kopie dezelfde bewijskracht als het oorspronkelijke document.

Voorwaarden

Je moet het origineel document samen met het voor echt te verklaren afschrift voorleggen.

Procedure

Je kan hiervoor terecht bij de dienst Burgerzaken.

 

Wat Meebrengen

Origineel document samen met de kopie ervan.

Bedrag

gratis

Uitzonderingen

Kunnen niet eensluidend verklaard worden:
• afschriften van authentieke akten;
• kopieën van identiteitsstukken.