Attest gezinssamenstelling

Gezinssamenstelling: attest aanvragen

Wat

Vraag je een attest van gezinssamenstelling dan staan op het attest alle personen vermeld die op je adres wonen.

Dit kunnen ouders, broers, zussen, maar ook andere inwonenden zijn.  

Op het attest staan ook alle rijksregisternummers van deze personen.

Voorwaarden

Je woont in Oudenaarde.

Procedure

Je vraagt een attest voor jezelf die betrekking heeft op je gezin:

je kan de aanvraag online of aan het snelloket = onthaal doen

Je vraagt een attest voor iemand anders:

  • Je kan een attest voor iemand anders pas verkrijgen als dit door een wet is toegestaan. Je moet zelf de ingeroepen wet bij de dienst Bevolking kenbaar maken. (= toepasselijk voor advocaten, deurwaarders....)

    > Je neemt dus best eerst contact op met de dienst Bevolking.

Je kunt het bewijs ook aanvragen via e-mail, per brief of aan het snelloket.

 

 

Wat Meebrengen

Je identiteitskaart of vervangend attest.

Bedrag

Gratis