Voorlopig rijbewijs

Voorlopig rijbewijs

Wat

ENKEL MET RECENTE FOTO = NIET OUDER DAN 6 MAAND

Ben je geslaagd voor je theoretisch rijexamen dan mag je onder begeleiding of onder bepaalde voorwaarden met een voorlopig rijbewijs op de openbare weg rijden.

De manier waarop je je voorbereidt op het praktisch rijexamen kan verschillen.
Daarom bestaan er 3 modellen voorlopige rijbewijzen:

 • voorlopig rijbewijs - model 3;
 • voorlopig rijbewijs met begeleider - model 36;
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider - model 18. 

NIEUW: Na het verstrijken van de geldigheidsduur van de voorlopige rijbewijzen kan je mits een opleiding van 6 u rijschool een voorlopig rijbewijs model 12 bekomen.

Voor elk model van voorlopig rijbewijs gelden andere voorwaarden (stage, begeleiding, geldigheidsduur,…).

Categorieën rijbewijzen:

 • bromfiets – categorie AM;
 • motorfiets - categorie A, A1, A2;
 • wagen – categorieën B, B+E;
 • vrachtwagens –categorieën C, C1, C+E, C1+E;
 • bussen – Categorieën D, D1, D+E, D1+E;
 • landbouwvoertuigen – categorie G.
Voorwaarden

 

 • voorlopig rijbewijs - model 3
   • Leeftijd: vanaf 18 jaar (cat. A, BE, alle C-categorieën en D1), 21 jaar (voor een voorlopig rijbewijs model 3 voor cat. D en DE).
   • Geldigheid: 12 maanden, voor alle categorieën, op Belgisch grondgebied.
   • Stage: minimum 1 maand voor alle categorieën.
   • Begeleiders,: minimum 1, maximum 2 (zij vullen de gegevens in en ondertekenen op voorhand het aanvraagformulier).
   • Geen begeleiders nodig voor cat. A.

     

 • voorlopig rijbewijs met begeleider - model 36
   • Geslaagd voor theoretisch examen, niet langer geleden dan 3 jaar.
   • Leeftijd: aanvraag vanaf 17 jaar.
   • Geldigheid: 36 maanden, voor categorie B, op Belgisch grondgebied.
   • Stage: minimum 3 maanden en minimum 18 jaar oud op het ogenblik van het praktisch examen.
   • Begeleider: moet vermeld worden op het voorlopig rijbewijs (minstens 1, max. 2 personen). De begeleider moet minstens 8 jaar houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs categorie B. Hun rijbewijs mag in de laatste 3 jaar niet ingetrokken zijn wegens verbod recht tot sturen. Ze mogen het laatste jaar geen begeleider geweest zijn voor iemand anders (behalve voor eigen kinderen, kleinkinderen, pleegkinderen, broers of zussen).

     

 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider - model 18
   • Geslaagd voor theoretisch examen, niet langer geleden dan 3 jaar;
   • 20 uur praktische lessen gevolgd, het attest van de rijschool moet voorgelegd worden;
   • Leeftijd: aanvraag vanaf 18 jaar;
   • Geldigheid: 18 maanden, voor categorie B, op Belgisch grondgebied;
   • Stage: minimum 3 maanden.

Belangrijk

Na het verstrijken van de geldigheid van een voorlopig rijbewijs model 18 of model 36 kan men toch deelnemen aan een praktisch examen onder bepaalde voorwaarden:

 • Naar de gemeente komen met het vervallen voorlopig rijbewijs er wordt u een “stageattest” opgemaakt;
 • 6 u rijonderricht met een rijschool volgen en met de rijschool een praktisch examen afleggen.
 • voorlopig rijbewijs- model 12
  • Geslaagd zijn voor een nieuw theoretisch examen;
  • 6 u praktisch rijonderricht gevolgd hebben;
  • Vorig vervallen voorlopig rijbewijs model 18 of model 36 meebrengen;
  • Geldigheid: 12 maanden.

 

Procedure

Maak een afspraak bij de dienst Burgerzaken voor de aanvraag voorlopig rijbewijs en doe persoonlijk de aanvraag.

Wat Meebrengen

voor alle modellen:

 • identiteitskaart;
 • bewijs van het examencentrum dat je geslaagd bent voor het theoretisch rijexamen;
 • eventueel vervallen voorlopig rijbewijs.

 

voor model 18: rijgeschiktheidsattest 20 uur les

 

De foto van de identiteitskaart kan gebruikt worden voor de aanmaak van het voorlopig rijbewijs, indien recent en goed gelijkend. Indien dit niet het geval is, dan breng je een recente pasfoto mee.

 

Bedrag

Je kan op onze dienst betalen met Payconiq of Bancontact.

 

Alle voorlopige rijbewijzen of een duplicaat hiervan: € 25.