Overlijdensakte

Overlijdensakte

Wat

De akte van overlijden wordt opgemaakt door de ambtenaar van de dienst Burgerlijke Stand van de plaats van overlijden.

Procedure

Je kan de aanvraag online of aan het snelloket = onthaal doen

De belanghebbenden kunnen een overlijdensakte bekomen.

een volledig afschrift van de overlijdensakte

  • een uittreksel uit de overlijdensakte (beperkte info);
  • een meertalige (internationale) overlijdensakte.

Akten bestemd voor gebruik in het buitenland moeten soms voorzien zijn van een legalisatie. Of jouw akte moet voorzien worden van een legalisatie of apostille kan je terugvinden op de website van FOD Buitenlandse Zaken.

Indien jouw akte moet gelegaliseerd worden, gelieve dit bij de aanvraag te vermelden. Een collega van de dienst Burgerzaken zet de nodige stappen voor jou.

Van inwoners van Oudenaarde van Belgische nationaliteit, overleden in het buitenland, kan de overlijdensakte, mits deze aan bepaalde voorwaarden voldoet (zoals o. a. legalisatie, beëdigde vertaling, enz.), in onze registers overgeschreven worden.

Ook van deze overgeschreven akte leveren wij afschriften af.