Verklaring tot wettelijke samenwoonst

Verklaring wettelijke samenwoonst

Wat

Twee personen kunnen voor de ambtenaar van de dienst Bevolking een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen.

Daardoor bekomen samenwonenden een juridische zekerheid die te vergelijken is met deze van gehuwden.

Voorwaarden
 • meerderjarig zijn
 • handelingsbekwaam zijn
 • niet verbonden zijn door een huwelijk of andere vorm van geregistreerd partnerschap.
 • ingeschreven zijn op hetzelfde adres
Procedure

Opmaken verklaring

Wanneer beide partners de Belgische nationaliteit hebben, kom dan beiden naar de dienst Bevolking

Wanneer minstens één van de partners niet de Belgische nationaliteit heeft, brengt de niet-Belg een RECENT bewijs von ongehuwde staat mee (gelegaliseerd en vertaald)
Voor een niet - Belgische burger zonder onbeperkt verblijfsrecht kan de wettelijke samenwoonst pas afgesloten worden na advies door het Parket van Oudenaarde.

De verklaring wettelijke samenwoonst wordt onmiddellijk opgemaakt nadat je kennis hebt genomen van de artikelen van het Burgerlijk Wetboek in verband met de wettelijke samenwoonst. 

Beëindiging

Je kunt ook een wettelijke samenwoonst beëindigen.

Dit kan gebeuren

 • met onderlinge toestemming
 • door een éénzijdige ontbinding via een gerechtsdeurwaardersexploot.
  De kosten van de betekening vallen ten laste van de persoon die de éénzijdige opzegging heeft afgelegd. 

De wettelijke samenwoonst houdt ook op bij :

 • huwelijk van één van de partijen
 • overlijden van één van de partijen 

De wettelijke samenwoonst houdt niet automatisch op bij verhuis van één van de partijen.

Wat Meebrengen

Beide personen hebben de Belgische nationaliteit.

 • Bij een opmaak verklaring wettelijke samenwoonst : beide personen komen persoonlijk met hun identiteitskaarten 
 • Bij het verbreken met akkoord van beiden partijen: beide personen bieden zich aan met hun identiteitskaarten
 • Bij een éénzijdige verbreking: één van de personen biedt zich aan met zijn identiteitskaart en het betalingsbewijs van het bedrag dat hij/zij aan de deurwaarder betaald heeft.

 

Minstens één persoon heeft niet de Belgische nationaliteit.

 • Bij een opmaak verklaring wettelijke samenwoonst : beide personen bieden zich aan met hun identiteits- en/of verblijfskaart
  Niet Belgen brengen mee : bewijs ongehuwd of echtscheidingsakte en geboorte-akte, met apostille en/of legalisatie, max. 1 jaar oud
  Beide documenten moeten vertaald zijn door een beëedigd vertaler in België.
 • Bij het verbreken met akkoord van beiden partijen: beide personen bieden zich aan met hun identiteits- en/of verblijfskaart
 • Bij een éénzijdige verbreking: één van de personen biedt zich aan met zijn identiteits- en/of verblijfskaart en het betalingsbewijs van het bedrag dat hij/zij aan de deurwaarder betaald heeft.

 

Bedrag

opmaak verklaring wettelijke samenwoonst: gratis

verbreking met onderlinge instemming: gratis

éénzijdige verbreking: tarief te betalen aan de deurwaarder

Regelgeving

Burgerlijk Wetboek art. 1475-1479, ingevoegd bij de wet van 23 november 1998 (B.S. 12.01.1999)