Aangifte huwelijk (en ceremonie)

Huwelijk - aangifte en ceremonie

Wat

Bij een huwelijksaangifte verklaren twee toekomstige echtgenoten dat ze willen huwen voor de ambtenaar van de dienst Burgerlijke Stand.

Je kan huwen op vrijdagnamiddag (van 14 uur tot 15.30 uur) en op zaterdag (in periode oktober t.e.m. februari van 14 uur tot 15 uur; in periode maart t.e.m. september van 10 uur tot 11 uur en van 14 uur tot 15 uur).

Huwelijken op andere dagen worden slechts uitzonderlijk toegestaan.

Je kan niet huwen op zon- en feestdagen en tijdens een verlengd weekend.

Huwelijken worden aaneensluitend ingepland volgens het eerste ingeschreven huwelijk op de betreffende dag.

Voorwaarden

De partners moeten tenminste 18 jaar oud zijn.

Minstens één van beide partners moet ingeschreven zijn in Oudenaarde.

De aangifte moet gebeuren door beide partners samen. U maakt hiervoor een afspraak. Indien slechts één partner de aangifte doet, moet die in het bezit zijn van een echtverklaarde volmacht van de andere partner en een kopie van de identiteitskaart van de afwezige.

Procedure

De datum van het huwelijk kan je maximum 1 jaar vooraf aanvragen.

Woon je allebei in België en kan je geboorteakte, evt. scheidingsakte of overlijdensakte van je vorige echtgenoot in België bekomen worden, dan vraagt de dienst Burgerlijke Stand zelf de nodige akten aan voor je huwelijksdossier.

Ten vroegste 6 maand of ten laatste 15 dagen voor de voltrekking van het huwelijk wordt de akte van aangifte huwelijk opgemaakt. De akte van aangifte wordt pas opgemaakt als alle documenten van het huwelijksdossier in ons bezit zijn.

Het huwelijk kan voltrokken worden vanaf de 14de dag na de datum van opmaak van de akte van aangifte huwelijk.

Het huwelijk wordt voltrokken op het stadhuis. Vijf minuten voor aanvang moet je aanwezig zijn.

Wat Meebrengen

De reservatie van de huwelijksdatum (max. 1 jaar voor het huwelijk) kan per mail burgerzaken@oudenaarde.be gebeuren. In je mail geef je de gegevens van beide partners mee (naam, rijksregisternummer en adres).

Bij aangifte huwelijk: u maakt ten vroegste 6 maand of ten laatste 15 dagen voor de datum van het huwelijk een afspraak om aangifte te doen:

  • Identiteitskaart van beide partners;
  • De aangifte moet gebeuren door beide partners samen. Indien slechts één partner de aangifte doet, moet die  in het bezit zijn van een gelegaliseerde volmacht van de andere partner en een kopie van de identiteitskaart van de afwezige. Indien de volmachtgever in een andere gemeente/stad woont, moet de volmacht gelegaliseerd worden bij dat gemeente- of stadsbestuur.

Opgelet: indien u geen huwelijksdatum reserveerde, kunnen wij u niet garanderen dat de gewenste dag en het gewenste uur nog vrij is.

 

Burgers die niet in België geboren zijn of van vreemde nationaliteit, gelieve per mail contact op te nemen alvorens u een afspraak maakt: burgerzaken@oudenaarde.be.

 

Bedrag

Je kan op onze dienst betalen met Payconiq of Bancontact.

Huwelijken op

  • vrijdagnamiddag: € 21;
  • zaterdag: € 240.
Uitzonderingen

Voor huwelijken met personen van vreemde nationaliteit kan je best eerst langskomen om te zien welke documenten je nodig hebt. Je maakt hiervoor een afspraak