Geboorteakte

Geboorteakte

Wat

Akte opgemaakt door een ambtenaar van de dienst Burgerlijke Stand als bewijs van iemand zijn/haar geboorte.

bij de dienst Burgerlijke Stand vind je:

  • de geboorteakten van personen geboren op het grondgebied Oudenaarde vanaf 1950;
  • de geboorteakten van de deelgemeenten van Oudenaarde vanaf 1950;
  • internationale geboorteakte;

bij het Stadsarchief (tel: 055 30 07 06)

 vind je:

  • geboorteakten van voor 1920.
Voorwaarden

De betrokkene, afstammelingen of ascendenten in rechte lijn, kunnen een geboorteakte bekomen.

Procedure

Je kan de aanvraag online of aan het snelloket = onthaal doen

De dienst Burgerlijke Stand kan volgende documenten afleveren:

  • een volledig afschrift van de geboorteakte;
  • een uittreksel uit de geboorteakte (beperkte info);
  • een meertalige (internationale) geboorteakte.

Akten bestemd voor gebruik in het buitenland moeten soms voorzien zijn van een legalisatie. Of jouw akte moet voorzien worden van een legalisatie of apostille kan je terugvinden op de website van FOD Buitenlandse Zaken.

Indien jouw akte moet gelegaliseerd worden, gelieve dit bij de aanvraag te vermelden. Een collega van de dienst Burgerzaken zet de nodige stappen voor jou.

Uitzonderingen

Personen van Belgische nationaliteit, geboren in het buitenland, kunnen hun geboorteakte, mits deze aan bepaalde voorwaarden voldoet (zoals o. a. legalisatie, beëdigde vertaling, enz.), in onze registers laten overschrijven.
Ook van deze overgeschreven akte levert de dienst Burgerlijke Stand afschriften af.

Regelgeving

Burgerlijk wetboek (art. 41 - 49)