Beroepswijziging

Beroepswijziging

Wat

Het beroep van elke inwoner staat geregistreerd in het bevolkingsregister. Als de beroepssituatie wijzigt, moet je dit aangeven bij het stadsbestuur.

Het is belangrijk dat je het correcte beroep doorgeeft, want dit staat op attesten en uittreksels. Als je dergelijk attest of uittreksel nodig hebt, is het natuurlijk belangrijk dat het beroep juist is weergegeven.

OPGELET! Mensen die een beschermd beroep uitoefenen moeten een officieel document voorleggen als bewijs dat ze dit beroep uitoefenen.

Voorwaarden

Je woont in Oudenaarde

Procedure

Je kunt de beroepswijziging per email aangeven.

Of

Na afspraak aangeven op de dienst Bevolking. Breng je identiteitskaart mee.
Oefen je een beschermd beroep uit (architect, arts, advocaat, notaris, journalist...) breng dan ook een officieel document mee dat dit staaft.

Wat Meebrengen

Je kunt de beroepswijziging ook per email aangeven.

  • Identiteitskaart
  • Oefen je een beschermd beroep uit (architect, arts, advocaat, notaris, journalist...) breng dan ook een officieel document mee dat dit staaft.
Bedrag

gratis