Opvragen kopie aanslagbiljet

Kopie aanslagbiljet opvragen

Wat

Je kan als belastingplichtige altijd een kopie van een aanslagbiljet, afkomstig van het stadsbestuur van Oudenaarde, aanvragen bij de financiële dienst, cel gemeentebelastingen.

 

  • voor een aanslagbiljet van de inkomstenbelastingen wend je je tot de Federale Overheidsdienst Financiën, Marlboroughlaan 4 te 9700 Oudenaarde of op het telefoonnummer 0257 530 90 (contactcenter)
  • voor een aanslagbiljet van de provinciebelastingen Oost-Vlaanderen wend je je tot de dienst Provinciebelastingen Oost-Vlaanderen, Dienst Belastingen, P.A.C. 'Het Zuid', Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent of op het telefoonnummer 09/267 73 73 - provinciebelastingen@oost-vlaanderen.be
  • voor een aangifte of aanslagbiljet van een gemeentebelasting van een andere gemeente wend je je tot dat bestuur
Procedure

Doe je aanvraag voor een kopie bij de financiële dienst, cel gemeentebelastingen

 

Bedrag

gratis