Melding overname van een handelszaak

Melding overname van een handelszaak

Wat

Als een bedrijf of een handelszaak overgenomen wordt dan kan de oude en/of de nieuwe zaakvoerder dit melden aan de Financiële Dienst.

Procedure

Je meldt de overname schriftelijk aan de Financiële Dienst. Dit kan ook elektronisch op gemeentebelastingen@oudenaarde.be.

Stuur eventueel ook een bewijs mee waaruit blijkt dat de overname effectief heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld: bewijs van overdracht van aandelen).