Voorkom het

Help jij Oudenaarde mee proper te houden?

  • Gooi zelf niets op de grond en moedig anderen aan om hetzelfde te doen. 
  • Werp afval meteen in de vuilnisbak of bewaar het tot je er eentje tegenkomt.
  • Zorg er mee voor dat verfresten, olie, frituurvet, hondenpoep, betonresten en ander restafval niet in de regenwaterriolen en grachten terechtkomen. De gevolgen van deze verontreinigingen zijn niet alleen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater, maar afval in straatkolken kan ook geurhinder veroorzaken, ongedierte aantrekken en verstoppingen veroorzaken die plaatselijk voor wateroverlast kunnen zorgen.