Ongedierte

Rattenbestrijding

Inwoners van Oudenaarde kunnen gratis beroep doen op de vzw RATO om ratten te verdelgen op privéterrein.

RATO staat voor Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen. Momenteel zijn er in onze provincie 24 gemeentebesturen die de rattenbestrijding laten uitvoeren door RATO. Oudenaarde is er één van.
RATO werkt met professionele medewerkers, die zich toeleggen op uitvoering van rattenbestrijding, exotenbeheersing en werkzaamheden in het buitengebied.

De basis van de rattenbestrijding is gebiedsdekkend speurwerk. Een speurder gaat actief op zoek naar sporen van zowel bruine als muskusratten. Het hele gemeentelijke buitengebied wordt op deze wijze grondig onderzocht. Meteen bij het vinden van een haard op openbaar terrein wordt ingegrepen. Voor muskusratten met fuiken en klemmen, voor bruine ratten met het plaatsen van lokazen. Zo wordt voorkomen dat er pas opgetreden wordt als er een plaag uitbreekt. Preventie is een belangrijk aandachtspunt.

Tot nu was RATO enkel actief op openbaar domein. Iedere eigenaar is volgens de wet verplicht om schadelijke ratten te bestrijden op eigen terrein. Het stadsbestuur besliste echter dat ook particulieren voortaan -gratis!- gebruik kunnen maken van de diensten van RATO.

Bijstand aan particulieren:

  • De vzw RATO staat de inwoners met raad en daad bij, na meldingen van aanwezigheid van ratten en dat binnen de drie werkdagen
  • Deze bijstand gebeurt door professionele bestrijders, waardoor de kans op slagen veel groter is
  • RATO zoekt samen met de melder naar de oorzaken van de aanwezigheid van ratten en bespreekt mogelijke preventieve maatregelen. Een bestrijdingsactie is pas effectief als er ook iets aan de bron van de rattenplaag gebeurt of als de leefomstandigheden voor de ratten minder gunstig worden. Bruine ratten komen voor op vochtige, niet te warme, beschutte plaatsen. Plaatsen waar er in de buurt voldoende voedsel, beschutting en water aanwezig zijn.
  • RATO geeft advies aan de melder over hoe hij zelf de bestrijding het best verderzet. Als de bron van overlast afkomstig is van openbaar domein, dan zal dat ook opgevolgd worden door de bestrijders van RATO
  • Een betere dosering van het gif kan voorkomen dat ratten resistent worden en dat is het grootste gevaar dat kan optreden.
  • RATO geeft advies over waar er vergif kan gekocht worden en op basis van welke werkzame stof dat rattenvergif moet zijn. Het stadsbestuur bouwt de verdeling van gratis rattenvergif volledig af in het kader van Europese regelgeving.

Meldpunt rattenbestrijding bij de technische dienst (Paalstraat 9 - T 055 31 11 37) of via het online meldingsformulier.