Deontologische code

De deontologische code omvat een geheel van “spelregels” die de personeelsleden van de stad een houvast bieden bij het nemen van de beslissingen. Het is een leidraad die een aantal waarden bespreekt waarvan door het bestuur vereist wordt dat ze nageleefd worden.

Het naleven van deze waarden moet ervoor zorgen dat het stadsbestuur Oudenaarde een organisatie is die gekenmerkt wordt door o.m.  klantgerichtheid, loyauteit, onafhankelijkheid en openheid van al haar medewerkers.