Standplaats op de kermis aanvragen

Standplaats op de kermis aanvragen

Wat

In Oudenaarde vinden geregeld kermissen plaats. Foorreizigers kunnen een abonnementsplaats aanvragen.

Voorwaarden

De Stad kan enkel een (abonnements)plaats toewijzen, als er een vacante plaats is.

Momenteel zijn er geen vacatures.

Procedure

Je doet een schriftelijke aanvraag bij het College van Burgemeester en Schepen voor het innemen van een vaste standplaats op de kermis.

College van Burgemeester en Schepenen
Administratief Centrum Maagdendale
Tussenmuren 17
9700 Oudenaarde

Wat Meebrengen

Je schriftelijke aanvraag bevat de volgende informatie en documenten: 

  • afschrift van de machtiging voorzien bij art. 1 van het KB van 24 september 2006;
  • alle nuttige informatie en documentatie over de attractie (bv. afmetingen);
  • verzekeringspolis en laatste kwijting van brandverzekering en verzekering burgerlijke aansprakelijkheid ten overstaan van derden, in functie van de uitbating van de attractie;
  • voldoende recente foto's en eventueel met verwijzing naar website;
  • uittreksel uit het strafregister (max. 3 maand oud);
  • alle nuttige gegevens van de eventuele woonwagen (bv. afmetingen).