Markten

Vaste standplaats op de markt aanvragen

Wat

Elke donderdag van 8 tot 12.30 uur is er in Oudenaarde de wekelijkse markt op de Markt en in de Hoogstraat en Tacambaroplein. Op deze markt zijn er vaste plaatsen (per abonnement) en losse plaatsen (risicoplaatsen)

Elke zaterdag van 8.30u tot 12.30u is er een boerenmarkt op de parking van het Burgemeester Thienpontstadion in de Prins Leopoldstraat. Op deze markt zijn er uitsluitend vaste plaatsen. (per abonnement)

Voorwaarden

Wie?

Standplaatsen op de wekelijkse markt kunnen enkel ingenomen worden door:

 • de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen houders van een ‘machtiging als werkgever’ (ook ‘leurkaart’ genoemd)
 • rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend door tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap die houder is van de ‘machtiging als werkgever’ (leurkaart)

De stad kan enkel een abonnementsplaats toewijzen, als er een vacante standplaats ter beschikking is. Zodra er vacatures zijn worden deze gepubliceerd via deze website.

Procedure

Op de boerenmarkt worden enkel plaatsen per abonnement toegekend. Momenteel zijn er geen vacante standplaatsen.

Op de wekelijkse markt kan alleen een abonnementsplaats toegewezen worden als er een vacante standplaats is. Vacante standplaatsen worden bekend gemaakt via een bericht op de website.

Voor de wekelijkse markt zijn er twee mogelijkheden:

 • Je dient online je aanvraag in
 • Je print het aanvraagformulier onderaan deze pagina, vult het in en bezorgt het aan de dienst Economie

Voeg telkens een kopie toe van de machtiging van ambulante handelaar als werkgever

Na ontvangst van de gegevens wordt de aanvraag geregistreerd in het chronologisch register, en dit blijft geldig gedurende een jaar.

Losse standplaatsen

Op de wekelijkse donderdagmarkt zijn steeds een aantal losse plaatsen (risicoplaatsen) ter beschikking voor marktkramers zonder abonnement. Deze losse plaatsen worden ter plaatse op de marktdag toegewezen door de marktleider. Wie een plaats wenst, neemt telefonisch contact op met de marktleider elke donderdag vanaf 06.30 uur: 0473/87.78.90. Let wel, je moet beschikken over een geldige machtiging voor ambulante activiteiten (leurkaart) en de houder van de machtiging ambulante activiteiten als werkgever moet persoonlijk aanwezig zijn bij de toekenning van de losse plaatsen.

 

Bedrag

Voor de wekelijkse donderdagmarkt:

abonnementen: € 98 per meter per jaar

losse plaatsen: € 3 per meter per marktdag, met een minimum van € 10

Voor de boerenmarkt op zaterdag:

categorie A: € 24,50 per meter per jaar (rechtstreekse afzet van eigen geteelde of gekweekte producten naar de consument en marktkramers die op een ambachtelijke manier; eigenhandig gemaakte producten aanbieden die geproduceerd worden met natuurlijke grondstoffen)

categorie B: € 98 per meter per jaar (overige marktkramers)

Ook het elektriciteitsverbruik wordt aangerekend:

 • per stekker van 16 amp of 2 x 32 amp: per jaar: € 121,00 (excl. btw) en per semester: € 90,00 (excl. btw)
 • per stekker van 3 x 32 amp: per jaar: € 181,00 (excl. btw) en per semester: € 133,00 (excl. btw)
 • per stekker van 3 x 63 amp: per jaar: € 240,00 (excl. btw) en per semester: € 181,00 (excl. btw)
Uitzonderingen

Occasionele verkopen met niet-commercieel karakter

Een vereniging of organisatie kan voor een occasionele verkoop met niet-commercieel karakter een standplaats van maximaal vier lopende meter op de openbare donderdagmarkt aanvragen. De aanvrager moet voldoen aan de voorwaarden bepaald in de hogere wetgeving en moet dus voorafgaand een machtiging van de burgemeester bekomen voor deze occasionele verkoop met niet-commercieel karakter.

Artikel 24. Bijkomende voorwaarden

 • De aanvraag wordt ten minste drie weken vooraf ingediend.
 • Per marktdag wordt slechts één occasionele verkoopactie toegelaten. Indien er meerdere aanvragen zijn voor eenzelfde marktdag wordt de toelating verleend op basis van de chronologische volgorde van de ontvangen aanvragen.
 • Een vereniging of organisatie kan één keer per jaar een toelating krijgen.
 • Het retributiereglement op de stand- en plaatsrechten op markten wordt toegepast.
Regelgeving

Gemeentelijk reglement voor Openbare Markten (zie onderaan deze pagina)