Subsidie voor buurtfeest

Het aantal buurtcomités in onze stad gaat jaar na jaar in stijgende lijn. Er worden steeds meer activiteiten georganiseerd in de verschillende gebuurten, gaande van een eindejaarsreceptie en een zomerbarbecue tot heuse meerdaagse buurtfeesten. Het bevorderen en onderhouden van de sociale contacten tussen de inwoners is belangrijk en daarom wil de stad de mensen die zich hiervoor vrijwillig inzetten een duwtje in de rug geven!

Een buurtcomité kan een aanvraag doen voor het bekomen van een jaarlijkse basistoelage van 100 euro door het indienen van een aanvraag via het standaard formulier dat je op deze pagina vindt. Dit formulier moet ingediend worden vóór 1 mei van het lopende werkjaar, voor het bekomen van een subsidie voor de activiteiten van het voorbije werkjaar.

Op het aanvraagformulier moet je een overzicht geven van de activiteiten die het voorbije jaar georganiseerd werden, met korte uitleg over de activiteit, het aantal deelnemers,...

Aanvragen die na 1 mei ingediend worden komen niet meer in aanmerking. De subsidie wordt uitbetaald in de loop van de maand juni.

Indien je in de loop van het jaar nog een extra activiteit organiseert waarbij een culturele inbreng kan bewezen worden (bv. optreden van een groepje, animatie,..), kan er nog een bijkomende aanvraag gedaan worden voor een feestcheque van maximum 125 euro bij de dienst cultuur.