Kanonschoten & vreugdesalvo's

Regelgeving

Het algemeen politiereglement van de politiezone Vlaamse Ardennen stelt:

"Het is verboden kruit- of andere kanonnen, voor het afvuren van vreugdesalvo’s, te gebruiken tussen 22 en 8 uur. Het gebruik van kruit- of andere kanonnen is, met inachtneming van bovenstaande verbodsbepalingen, slechts toegelaten na uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van het stadsbestuur.”

Onderaan deze pagina kan je een aanvraag indienen.
 

Algemene info

1. De vergunninghouder dient zich strikt te houden aan alle voorschriften van de FOD economie, KMO, Middenstand en Energie.

2. De vergunninghouder dient o.a. over volgende documenten te beschikken, die bij controle moeten kunnen voorgelegd worden (indien deze van toepassing zijn):

  • MSDS fiche van de leverancier van het buskruit
  • Bewijs van goed gedrag en zeden van de organisator
  • Een opslagvergunning, aan te vragen bij de Provinciegouverneur inGent
  • Indien meer dan 2 kg vervoerd wordt, een vervoersdocument, aan te vragen bij de dienst economie-explosieven (Brussel)

2. Het kruit dient, indien van toepassing, bewaard te worden in een houten koffer.

3. Zorg ervoor dat er steeds water en een brandblusapparaat binnen handbereik aanwezig is.

4. Bescherm je ogen en draag eventueel een beschermingsbril tijdens het afschieten.

5. Draag nooit kledij die gemakkelijk vuur kan vatten.

6. Het stadsbestuur kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.