Cultuurraad

De Oudenaardse cultuurraad AAN HET WOORD:

Dé adviesraad bij uitstek die het opneemt voor cultuur, kunst en het (volwassen) verenigingsleven in de Brouwerstad. We doen dat door het stadsbestuur mee in de juiste richting te manoeuvreren. En dat via allerlei adviezen en initiatieven…
 
Op onze ‘cultuurcafés’ overleggen we met onze verenigingen, kunstenaars en individuele geïnteresseerde cultuurliefhebbers. We ontdekken hun noden, behoeftes en vragen. Net die elementen vormen de basis voor onze adviezen die we verlenen aan het college van Burgemeester en Schepenen.
 
Met initiatieven als Onderstroom (2015, 2017 & 2019) willen we al het moois dat het cultureel verenigingsleven te bieden heeft, promoten. En dat is heel wat: een ware onderstroom aan vrijwilligers en creatievelingen. Van postzegelverzamelaars tot muzikanten… Amateurs en professionelen
 
Tenslotte vinden we ook dat iedereen – ongeacht afkomst of financiële draagkracht – recht heeft op cultuur en verenigingsleven. Via subsidies en materiële steun zorgt de Stad ervoor dat het verenigingsleven betaalbaar blijft. Voor de mensen met de kleinste portemonnee is er de OK-pas die we sterk aanbevelen in alle organisaties.
 
Ben jij actief in een culturele vereniging? Of ben jij zo iemand die het Oudenaardse cultuur- en verenigingsleven heel nauw aan het hart draagt? Stuur ons jouw gegevens en we nodigen je uit op onze cultuurcafés.

BESTUUR

  • Koen Browaeys (voorzitter)
  • Anneleen Cassiman
  • Filip De Smet
  • Marieke De Vos
  • Peter Hebbelynck
  • Hendrik Steverlinck
  • Edith Ulens
  • Marc Van Den Berghe
  • Dirk Vander Beken
  • Afgevaardigde stad: Kim Mees

CONTACT

De dienst cultuur staat in voor de ondersteuning van de cultuurraad en fungeert als aanspreekpunt.