Dal en Snippenweide

Het Dal en de Snippenweide zijn twee aansluitende reservaten die voor het grootste deel bestaan uit matig voedselrijke hooilanden, die doorgaans erg drassig zijn. Verder vind je er enkele oude Scheldearmen en rietveld. Het geheel is ongeveer 16 ha groot.

Er komen heel wat moerasplanten aan hun trekken. De open stukken zijn bovendien aantrekkelijke rustplaatsen voor trekvogels, maar ook als broedgebied voor een aantal soorten. De oude Scheldearmen geven dan weer de echte watervogels de nodige ruimte.
 
Het Dal is een langgerekte strook tussen spoorweg en Schelde met een oude Scheldemeander. Een deel is weide, een ander deel rietveld en tenslotte een stukje bos (wilg en populier). Bijgevolg is er plaats voor vogels als wielewaal, kleine karekiet, rietgors en Blauwborst. In de oude meander groeien zwanebloem, dotterbloem en holpijp. Het rietveld wordt gemaaid als er verruiging dreigt.
Op de weidepercelen wordt extensief begraasd om de pollenstructuur te behouden. Tweejaarlijks wordt er ook gemaaid om de kruidenvegetatie veilig te stellen. 
Het populierenbos zal omgevormd worden tot een gemengd loofbos.
 
Een greep uit de soorten die hier verder nog voorkomen: dotterbloem, echte koekoeksbloem, watermunt, bosbies, moerasspirea, poelruit, valeriaan, heelblaadjes, pitrus, zeegroene rus, blauw glidkruid, wilde eend, watersnip, kievit,...
 
Meer informatie via Patrick Feys (09 385 85 10) of Gerard Mornie (055 31 80 67)
www.natuurpunt.be